Επικοινωνία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ(ΑΝ.ΠΕ.)

 Σακελλαροπούλου 14, Τ.Κ. 58200 Έδεσσα

 DEVELOPMENT AGENCY OF PELLA

14, Sakellaropoulou str, GR 58200 Edessa, Greece

T: (+30)2381024858, 21000 • F: (+30)2381023181

Email: anpe@otenet.gr • www.anpe.gr

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ:i.kioseoglou@anpe.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ: i.kaltsidis@anpe.gr

ΑΝΝΑ ΖΑΧΟΥ: a.zachou@anpe.gr

ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΕΤΣΙΝΑΡΗ: t.petsinari@anpe.gr