ΑΝ.ΠΕ. Ενδιάμεσος Φορέας ΕΚΤ

OrizontiaEkthesiEKT_small

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ01

«Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας - αυτοαπασχόλησης σε ανέργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ02

«Αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων απασχόλησης σε νέους άνεργους επιστήμονες ως συμβούλους στήριξης της τοπικής οικονομίας.»  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ03

«Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων στις απαιτήσεις της ψηφιακής εξειδίκευσης, των δικτύων εφοδιασμού και διανομής, της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ04

«Προώθηση της απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με στοχευμένα ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων σε δυναμικές ειδικότητες της τοπικής αγοράς εργασίας.»

ΕΣΠΑ logo
01_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ01
02_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ02
03_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ03
04_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ04
05_Κοινά Συνημμένα των τεσσάρων (4) Προσκλήσεων